Skip to content

Opći uvjeti poslovanja

 1. Područje primjene
  1.1 Sljedeći opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve pravne poslove Marketing365, u daljnjem tekstu
  „Agencija“, sa svojim ugovornim partnerima, nazvanim klijent/i. Uvjeti poslovanja klijenta koji se razlikuju od ovih uvjeta poslovanja prihvaćaju se od strane Agencije samo nakon posebnog i pisanog dogovora.
 2. Ponuda / Prihvaćanje / Zaključenje ugovora
  2.1 S davanjem narudžbe Agenciji, klijent prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.
  2.2 Ako nije drugačije dogovoreno, ponuda od Agencije vrijedi 4 tjedna od dana slanja ponude klijentu.
  2.3 Ugovor nastaje kada je narudžba primljena od strane Agencije i prihvaćena. Dovoljno je da Agencija pošalje potvrdu narudžbe klijentu.
 3. Cijene & Naknada
  3.1 Cijene Agencije su neobvezujuće i podložne promjenama.
  3.2 Primjenjuje se naknada dogovorena ugovorom. Plaćanja su, ako nije drugačije ugovoreno, odmah dospijeva bez odbitaka.
  3.3 U slučaju promjena ili prekida narudžbi od strane klijenta, Agenciji će biti nadoknađeni svi nastali troškovi i Agencija će biti oslobođena od svih obveza prema trećim stranama.
 4. Uvjeti isporuke
  4.1 Rokovi isporuke su obvezujući samo ako su zadržani u pisanom obliku.
  4.2 Ako nije drugačije dogovoreno, web stranica klijenta bit će aktivirana na serveru klijenta tek nakon prihvaćanja i plaćanja dogovorene cijene.
 5. Obveze klijenta
  5.1 Klijent pruža Agenciji sve podatke / sadržaje i dokumente potrebne za provedbu projekta. Sadržaji koje klijent treba pružiti uključuju sve tekstove, slike, grafike, logotipe.
 6. Odgovornost
  6.1 Klijent preuzima odgovornost za točnost slike i teksta. Također, klijent jamči da ima pravo koristiti predane tekstove / slike / podatke.
  6.2 Agencija ne može i ne smije davati pravne savjete te stoga ne preuzima odgovornost za sadržaje impresuma kao ni za izjavu o zaštiti podataka.
 7. Sloboda dizajna
  7.1 Agencija ima slobodu u dizajnu. Ako klijent želi promjene, mora snositi dodatne troškove.
  7.2 Agencija postavlja na web stranicu klijenta obavijest o autorskim pravima. Na web stranici klijenta postoji hiperveza koja vodi na web stranicu Agencije. Obavijest se može ukloniti nakon posebnog dogovora.
 8. Završne odredbe
  8.1 Klijent nije ovlašten prenositi prava iz ugovora.
  Primjenjuje se pravo Bosne i Hercegovine. Mjesto izvršenja i sudskog nadležnosti je Grude.
  8.2 Ako je odredba ovih Općih uvjeta poslovanja potpuno ili djelomično nevažeća ili izgubi svoju pravnu snagu u kasnijem trenutku, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi

Pogreške i promjene zadržane.